Find us on Google+ User-agent: * Disallow: Khí CO2, bán khí CO2, bán khí CO2 hàn MIG, nạp khí CO2, khí CO2 chữa cháy, khí CO2 công nghiệp Khí CO2, bán khí CO2, bán khí CO2 hàn MIG, nạp khí CO2, khí CO2 chữa cháy, khí CO2 công nghiệp

Khí CO2, bán khí CO2, bán khí CO2 hàn MIG, nạp khí CO2, khí CO2 chữa cháy, khí CO2 công nghiệp

khí CO2, bán khí CO2, bán khí CO2 hàn MIG, nạp khí CO2, khí CO2 chữa cháy, khí CO2 công nghiệp.

Cung cấp Khí CO2
Khí CO2
Khí CO2
  • Cung cấp khí CO2 bằng chai khí cao áp: Chai khí CO2 50 lít, 47 lít, 40 lít, 14 lít, 10lít.
  • Nạp với áp suất 150-200bar.
  • chất lượng khí với các độ tinh khiết:3.0,  4.5, 4.8.(khí CO2 99,98%, khí CO2 99,999%).
  • Khí CO2 lỏng, bình chứa khí CO2 hóa lỏng mini: XL-45HP, XL-55HP.

LIÊN HỆ: MR TRƯỜNG
SĐT: 0979553415