Find us on Google+ User-agent: * Disallow: Khí CO2, bán khí CO2, bán khí CO2 hàn MIG, nạp khí CO2, khí CO2 chữa cháy, khí CO2 công nghiệp Khí CO2, bán khí CO2, bán khí CO2 hàn MIG, nạp khí CO2, khí CO2 chữa cháy, khí CO2 công nghiệp

Khí CO2, bán khí CO2, bán khí CO2 hàn MIG, nạp khí CO2, khí CO2 chữa cháy, khí CO2 công nghiệp

khí CO2, bán khí CO2, bán khí CO2 hàn MIG, nạp khí CO2, khí CO2 chữa cháy, khí CO2 công nghiệp.

Cung cấp Khí CO2
Khí CO2
Khí CO2
  • Cung cấp khí CO2 bằng chai khí cao áp: Chai khí CO2 50 lít, 47 lít, 40 lít, 14 lít, 10lít.
  • Nạp với áp suất 150-200bar.
  • chất lượng khí với các độ tinh khiết:3.0,  4.5, 4.8.(khí CO2 99,98%, khí CO2 99,999%).
  • Khí CO2 lỏng, bình chứa khí CO2 hóa lỏng mini: XL-45HP, XL-55HP.
Cacbonic là chất khí không màu không mùi, không bắt lửa, có tính axit nhẹ và nặng hơn 1.5 lần không khí. Một thể tích khí cacbonic có thể hòa tan trong một thể tích nước ở áp suất không khí, nhiệt độ 20oC. Trong chai chứa khí, cacbonic ở dạng lỏng với áp suất cân bằng khoảng 57 bar ở nhiệt độ 20oC.
+ Ứng dụng:
Cacbonic được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong công nghiệp, hàn cắt, thực phẩm bảo quản, y tế, nông nghiệp nuôi trồng, cứu hỏa, nghiên cứu khoa học…
+ Đặc tính:
- Các nguy cơ chính:  gây ngạt, nguy cơ áp suất cao, CO2lỏng  gây bỏng lạnh
- Giới hạn nổ: Không
- Khả năng gây cháy: không
- Mùi: Không
- Phân tử lượng: 44.01
- Dung tích riêng ở 200C:  0.547 M3/K
- Tỷ trọng riêng (Không khí = 1) ở 200C: 1.53
- Nhiệt độ tới hạn:  31.060C
- Áp suất tới hạn: 73.82 Bar
Hình thức cung cấp:
-Dạng chai chứa khí loại 40 lít, nạp 25 kg co2.
-Dạng chai 14 lít ( nạp 8 kg co2 ), 10 lít ( nạp 5 kg co2).

LIÊN HỆ: MR TRƯỜNG
SĐT: 0934152285